Charity by Carglass®

Want niet alles is vervangbaar

Autoruiten vervangen, daar zijn we goed in bij Carglass®. Tegelijkertijd weten we dat niet alles vervangbaar is of makkelijk te herstellen. Daarom engageren we ons om zorg te dragen voor anderen en voor de enige planeet die we hebben. Niet enkel met woorden, maar met daden. Met deze acties maken we het verschil.

Zo dragen we zorg voor elkaar

Respect, eerlijkheid, creativiteit en solidariteit zijn waarden waar we bij Carglass® oprecht belang aan hechten. Alles wat we doen begint daar. Je merkt het aan de toewijding waarmee we onze klanten veilig op weg helpen. Aan de manier waarop we alles doen om van Carglass® de beste werkplek te maken voor onze medewerkers. Aan hoe we omgaan met het kapitaal van onze aandeelhouders en hen een eerlijke return bieden. En aan onze inspanningen om terug te geven aan de maatschappij.

Deze goede doelen steunen we

Bij Carglass® geven we terug aan onze omgeving. Met de Sustainable Development Goals van de VN als leidraad werken we aan duurzame ontwikkeling en proberen we onze ecologische impact te beperken. Daarnaast ondersteunen we verschillende goede doelen die aansluiten bij de waarden van Carglass® of die onze medewerkers zelf voordragen. Met een vijftal projecten gingen we een langetermijnsamenwerking aan. Dit zijn onze structurele charity partners.

AFRIKA TIKKUN verstrekt onderwijs, gezondheidszorg en sociale diensten aan jongeren en hun gezinnen via expertisecentra (Community Centres of Excellence) in Zuid-Afrikaanse townships, om zo de armoedecyclus te helpen doorbreken. Jaarlijks ondersteunt het meer dan 19.000 mensen per jaar in townships nabij Johannesburg en Kaapstad en stelt het meer dan 600 mensen uit de lokale gemeenschappen tewerk.

Het BELGIAN PARALYMPIC COMMITTEE (BPC) ondersteunt Belgische sporters met een motorische, visuele, auditieve of verstandelijke beperking. Zo geeft het BPC hen de mogelijkheid om uit te blinken met hun sportprestaties en anderen te inspireren.

EEN HART VOOR LIMBURG ondersteunt regionale projecten, gericht op kinderen met een mentale of fysieke beperking, gedrags– of leerstoornissen of kinderen die in armoede opgroeien. Zo wil het hen alle kansen geven in het complexe samenspel van onderwijs, zorg en de thuissituatie. Carglass® biedt het fonds financiële steun en ondersteunt zo de algemene werking. We zetten we ons bovendien actief in voor diverse activiteiten.

SINT-GERARDUS begeleidt kinderen en volwassenen met een motorische, neuromotorische of meervoudige handicap. Het omvat een internaat, dagcentrum, nursingtehuis en bijbehorende scholen. Carglass® biedt hen zowel financiële steun als praktische hulp. Onze collega’s van Sales & Marketing gaan er elk jaar helpen als vrijwilligers.

THE WAY TO YOUR HEART ondersteunt projecten dicht bij de leefwereld van onze medewerkers. Elk jaar kunnen zij een sociaal project voorstellen. Een onafhankelijke jury van medewerkers kiest vervolgens welke drie projecten we ondersteunen met een bedrag van 5.000 euro.

Carglass® in actie voor het goede doel

Als sociaal geëngageerde organisatie steunen we goede doelen niet enkel door financieel ons steentje bij te dragen, maar gaan we er ook helpen als vrijwilliger. Zo versterken we de verbondenheid onder collega’s. Verschillende van onze medewerkers nemen bovendien een actieve rol op als lid van de raad van bestuur van een goed doel.

COVID-19 als katalysator voor nieuwe initiatieven

COVID-19 was de katalysator voor enkele nieuwe initiatieven die spontaan ontstonden bij Carglass® of bij onze medewerkers zelf. Mondmaskers maken voor woonzorgcentra, voedselbedelingen organiseren, onderdelen voor face shields maken met een 3D-printer, … Met kleine en grote initiatieven toonden onze medewerkers hun maatschappelijk engagement.
Onze directie schonk tijdens de lockdown ook een deel van hun loon aan een fonds voor medewerkers in financiële nood. Daarmee konden we mensen helpen die door de lockdown en een gedwongen tijdelijke werkloosheid in financiële problemen raakten.