Rijhulpsystemen maken rijden veiliger

De markt telt almaar meer systemen die je helpen om veiliger te rijden. Hun naam? ADAS of Advanced Driver Assistance Systems. Die handige helpers werken met fijngevoelige sensoren en camera’s. Rijhulp- en veiligheidssystemen zoals de verkeersbordherkenning, voetgangerdetectie, blindehoekbewaking of rijstrookassistent voeren handelingen uit met behulp van je voorruitcamera. Vertrouw jij op je rijhulpsystemen? Dan is het van levensbelang dat je de camera’s en sensoren correct laat instellen.

Wat is een rijhulpsysteem?

Stel: je rijdt met de auto. Plots stapt een wandelaar de weg op. Je keek net even in je achteruitkijkspiegel, dus je had hem niet gezien. Wees gerust: je voetgangerdetectiesysteem met zelfrem zag hem wél. En intussen hield je verkeersbordherkenningssysteem de snelheidsbeperkingen in de gaten. De rijhulp- en veiligheidssystemen checken de rijvakken en wegoppervlaktes vóór je auto. De rijvakassistent waarschuwt als je jouw rijvak verlaat en houdt je er zo nodig in. Slimme snelheidsregeling past je snelheid aan op basis van de geldende maximumsnelheid en/of waarschuwt als je die overschrijdt. En de lichtenassistent schakelt automatisch je verstralers in of uit. Hij past zelfs je lichten aan aan het tegemoetkomend verkeer, de weginrichting en de omgeving.

Soorten rijhulpsystemen

Rijhulpsystemen kan je grofweg indelen in drie categorieën:

  • Herkennen heeft te maken met obstakels detecteren. Denk aan de ondersteuning die snelheidsborden spot.
  • Beoordelen gaat over waarschuwen voor gevaren. Een bekend voorbeeld is de automatische parkeerfunctie.
  • Controleren bevat onder meer de adaptieve cruisecontrol. Dat systeem past je snelheid aan aan die van je voorligger.

Veiliger rijgedrag met ADAS

De slimme rijhulp- en veiligheidssystemen maken het je niet alleen gemakkelijker: ze dragen ook bij tot een bewuster en veiliger rijgedrag. Het resultaat? Minder schade en verkeersslachtoffers én een betere verkeersdoorstroming.

Zo is er de dodehoekwaarschuwing. Dat systeem gebruikt verschillende radars om je te informeren over voertuigen, objecten of personen in je dode hoek. Merkt de radar iets op? Dan krijg je een waarschuwing. Een welkome ondersteuning: 50 procent van de dodehoekongevallen is heel ernstig.

Welk rijhulp- of veiligheidssysteem heeft uw wagen?

Hoe zit het met de assistentie in je wagen: basisondersteuning of hightech hulp? Veel bestuurders beschouwen de systemen nog als luxe. Toch zijn meer en meer automodellen standaard uitgerust met deze handige functies.

Al blijft het de kunst om de meerwaarde van je rijhulpsystemen optimaal te benutten. Neem dus je tijd om de functies in je wagen grondig te bestuderen. Hoe je die mogelijkheden onder de knie krijgt? Door ze volop uit te proberen. Eén ding is zeker: de futuristische autosnufjes verbeteren elke dag.

Herkalibratie met certificaat

Carglass® garandeert dat je rijhulpsystemen die we naar aanleiding van schade moeten herkalibreren, na herstelling of vervanging bij Carglass®, werkelijk geherkalibreerd worden. Je ontvangt een controlerapport of certificaat: je bewijs dat alles prima in orde was op het moment dat je onze parking verliet.

Carglass® biedt geen garantie op de herkalibratie. Het is immers mogelijk dat je systemen niet meer functioneren nadat iemand anders aan je wagen werkte (bijvoorbeeld een bandenwissel) of nadat je wagen ongemerkt een ongeval had (bijvoorbeeld een kleine aanrijding op een parking).

Een juiste herkalibratie van uw camera’s en sensoren is van levensbelang

Heeft je auto een voorruitvervanging ondergaan? Of is je carrosserie hersteld? Dan moet je de camera’s en sensoren (die zijn geraakt door de schade) laten herkalibreren door Carglass®. Een slecht uitgevoerde herkalibratie kan de werking van je rijhulp- en veiligheidssystemen verstoren. Zo breng je je veiligheid én die van anderen in gevaar. Neem dus je verantwoordelijkheid: breng een bezoek aan Carglass®.