MVBOWe rapporteren in dit verslag over Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemen bij Carglass Benelux.

Carglass® is al meer dan 30 jaar op een zo duurzaam mogelijke manier operationeel in België en Luxemburg. Onze maatschappelijke zetel bevindt zich in Hasselt, Herkenrodesingel 14.

Bij het opstellen van dit duurzaamheidsverslag, hanteerden we de internationaal erkende standaarden van het Global Reporting Initiative (GRI). We kozen ervoor om te rapporteren op Core niveau. Daarnaast onderzoeken we ook op welke manier we een bijdrage kunnen leveren aan de United Nations Sustainable Development Goals (SDG’s). Moedermaatschappij Belron Moedermaatschappij Belron® engageert zich sinds 2010 om te rapporteren volgens de regels van de United Nations Global Compact. Hiermee ondersteunen we samen de internationale afspraken in verband met mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie.

Dit vierde Carglass® rapport wordt gepubliceerd in 2020 en brengt een verslag van 2019 en 2020.

Ecovadis