Hoe vaak moet mijn wagen worden geherkalibreerd?

Hier zijn geen echte richtlijnen voor.

Het is wel aangewezen om een check te laten doen als je iets aan je wagen laat doen. Kan ik een herkalibratie weigeren? Verschillende autoconstructeurs schrijven voor dat de technologische systemen na elke autoruitvervanging of herstelling aan bepaalde carrosserieonderdelen geherkalibreerd moeten worden. Deze voorschriften dienen dan ook opgevolgd te worden na elke herstelling of (de)montage om de rijhulpsystemen weer optimaal te laten werken.

Ook als de autoconstructeurs het niet voorschrijven, gaat Carglass® een diagnose van de wagen en een eventuele herkalibratie van camera’s, sensoren, lidars, radars… na herstelling of vervanging uitvoeren. Dit om de veiligheid van de klant te kunnen garanderen.

Het niet of onjuist herkalibreren van rijhulpsystemen na herstelling of vervanging kan de hightech elektronica ontregelen, waardoor de systemen mogelijk niet nauwkeurig of zelfs helemaal niet meer werken met als gevolg dat de veiligheid van de bestuurders, passagiers en andere weggebruikers in het gedrang kan komen als zij wel op de juiste werking van die systemen vertrouwen.

Indien je toch wenst om geen herkalibratie te laten uitvoeren moet je een document ondertekenen dat dit op eigen risico is en je bewust bent van de gevolgen van niet herkalibreren.