Dynamische kalibratie

Voor dit soort kalibratie is een autorit op de weg noodzakelijk.

Voor we vertrekken wordt de kalibratieapparatuur verbonden met de wagen. Deze apparatuur geeft aan hoe lang en hoe snel er gereden moet worden. Gemiddeld moet er gedurende 15 minuten aan een snelheid van 50 à 70km met de wagen gereden worden op een weg voorzien van wegmarkering. Na de rit wordt het contact aan- en uitgezet en geeft de apparatuur aan of de herkalibratie al dan niet succesvol was.

Dynamische zelf-herkalibratie

Een kleine minderheid autobouwers bestempelt een aantal rijhulpsystemen als zelf-herkalibrerend: zo'n 2%. Dat wil zeggen dat ze zichzelf al rijdend als het ware resetten zodra de bestuurder zich opnieuw in het verkeer begeeft.

Wij hebben deze systemen uitgebreid getest en daaruit blijkt dat er geen garantie is dat deze dynamische herkalibratie automatisch opstart, noch dat de herkalibratie correct verloopt. Constructeurs stappen dan ook stilaan af van dit systeem en opperen dat deze zogenaamde zelf-herkalibratie best geïnitieerd wordt vóór de consument weer de baan op gaat.

Daarom hebben we besloten om dit voor elk zelf-herkalibrerend systeem te doen. Zo zorgt Carglass® ervoor dat alle rijhulpsystemen die zijn geraakt door de schade in hun volledige functionaliteit hersteld zijn vóór de klant met zijn voertuig uitcheckt. Dat betekent dat de monteur zelf de eerste rit na de voorruitvervanging uitvoert. Hij gebruikt daarbij een diagnostisch instrument dat het functioneren van alle systemen meet.

Zo weten wij zeker dat bij het ophalen van uw voertuig uw rijhulp- en veiligheidssystemen weer perfect werken.

Carglass frontcamera omgeving