Camerakalibratie en veiligheid: hoe een kleine afwijking al gevolgen kan hebben voor de juiste werking van uw rijhulpsysteem.

In de moderne auto zijn camera's en sensoren je ogen. Zoals je beslissingen neemt op basis van wat je ogen waarnemen, nemen computerprogramma's in autonome auto's beslissingen op basis van wat de camera's, sensoren, radars en lidars registreren. Dus zolang deze correct gekalibreerd zijn werkt alles prima. Maar wat als er een camera of radar niet correct gekalibreerd is?

Het effect van foute kalibratie

Om correcte informatie te verzamelen moet de apparatuur letterlijk millimeter precies afgesteld of gekalibreerd zijn.

Als de positie van de ADAS-camera achter de vooruit bijvoorbeeld een paar millimeters afwijkt, kan dit al impact hebben op de juiste werking van het rijhulpsysteem.

Een kleine afwijking in het positioneren achter de voorruit kan er bijvoorbeeld al voor zorgen dat de camera foute informatie doorgeeft. De camera achter de voorruit krijgt een ander gezichtsveld waardoor deze iets anders ziet dan wat hij moet zien. Hierdoor werken je rijhulpsystemen niet meer correct en remmen of waarschuwen die te laat waardoor de veiligheid van bestuurder, passagier of andere weggebruikers in gevaar kan komen. Een paar concrete voorbeelden:

Effect op uw lane assistance bij geen of foute kalibratie

De camera achter de voorruit speelt een grote rol bij de rijvakassistent of lane assistance. Dit systeem waarschuwt je dat je buiten je eigen rijvak raakt.

In de afbeelding hieronder zie je wat een kleine afwijking van in de praktijk voor gevolgen kan hebben. De rijvakassistent krijgt foute informatie en dreigt de rijvaklijnen te overschrijden, tenzij de bestuurder zelf compenseert.

Camerakalibratie en veiligheid

Effect op uw noodstop bij geen of foute kalibratie

Als de auto een noodstop moet maken, en de camera is niet goed gekalibreerd kan het zijn dat de auto te laat tot stilstand komt. Als je even niet oplet kan het gevolg zijn dat je toch tegen je voorganger zit of misschien nog wel erger: een voetganger of fietser aanrijdt.

Herkalibratie bij herstelling van een sterretje in de voorruit?

Bij een herstelling van een inslag in de voorruit is er geen herkalibratie nodig van de camera. Bij een herstelling blijft de ruit in de auto en wordt de camera ook niet losgekoppeld waardoor er niets wijzigt aan de oorspronkelijke instellingen.

Bevindt de inslag zich echter in het gezichtsveld van de camera dan is een voorruitvervanging en herkalibratie van de camera noodzakelijk.

Herkalibratie altijd noodzakelijk na voorruitvervanging of herstelling van carrosserieschade als rijhulpsystemen zijn geraakt door de schade.

Vertrouw op de expertise van Carglass®.

Je kent ons: wij gaan niet over een nacht ijs als het op veiligheid aankomt. We volgen strikt de richtlijnen van de fabrikanten en zorgen voor een foutloze herkalibratie. Zodat camera's en sensoren niet liegen en je weer veilig de weg op kunt.

Carglass ADAS precisiewerk

Rijhulpsystemen geen vervanger van de bestuurder

Let op! Zelfs als je rijhulpsystemen naar behoren werken en correct gekalibreerd zijn, mag je als bestuurder er niet volledig op vertrouwen om bepaalde functies over te nemen van de bestuurder.

De verantwoordelijkheid voor veilig rijden blijft bij de bestuurder. Het zijn zoals de naam het zegt systemen die je helpen of assisteren tijdens het rijden.

Je moet dus nog steeds zelf opletten in het verkeer!